Ανακοινώσεις

Περισσότερα »

Εκδηλώσεις

δεν υπάρχουν καταχωρήσεις.


 Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές, 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανατρέξετε εδώ για να δείτε το Νέο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης. 

Ιδιαίτερη έμφαση να δώσετε στις παραγράφους 2.3, 2.4, 2.5 και κυρίως στα κριτήρια επιλογής και στον αλγόριθμο επιλογής.

 

 

 

Αποτελέσματα Τελικής Επιλογής Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση

Σας κοινοποιούμε στο επισυναπτόμενο αρχείο τα αποτελέσματα της Τελικής Επιλογής Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση.

 

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση

Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές,

Σας κοινοποιούμε στο επισυναπτόμενο αρχείο τα αποτελέσματα της Επιλογής Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης,

Η Eπιστημονική Yπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Χ. Ντελοπούλου