Ανακοινώσεις

Περισσότερα »

Εκδηλώσεις

δεν υπάρχουν καταχωρήσεις.


 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Δείτε την Προκήρυξη για την Πρακτική Άσκηση του 2020

Αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών για πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης.

 

Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές,

Η Πρακτική Άσκηση είναι μια ευκαιρία που δίνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες στο πλαίσιο των σπουδών τους, σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο, για την εφαρμογή ακαδημαϊκών γνώσεων σε περιβάλλον εργασίας δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, είτε με επιχορήγηση από χρηματοδότηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε με χρηματοδότηση από τους Φορείς Υποδοχής Επιχειρήσεις.

Στόχος είναι η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται προσπάθεια δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα προωθώντας την ουσιαστικότερη αφομοίωση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής γνώσης, την εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και την ομαλότερη μετάβαση των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών από τον ακαδημαϊκό χώρο στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στη παρούσα φάση είναι δυνατή η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ΜΟΝΟ με επιχορήγηση προγράμματος ΕΣΠΑ.

Δεν υπάρχει προς το παρόν δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο.

Η «Πρακτική Άσκηση σε Προπτυχιακό Επίπεδο» Φοιτητών/τριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα δεξιοτήτων σε προπτυχιακό Επίπεδο, δεν προσμετράται στην συνολική βαθμολογία, έχει εφτά (7) πιστωτικές μονάδες και αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και στον Οδηγό Σπουδών και εμφανίζεται στο παράρτημα διπλώματος.  O φοιτητής εκπονεί εργασία, η οποία παραδίδεται και βαθμολογείτε στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (βλ. άρθρο 6 και Παράρτημα).

Για να εκπονήσει κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια πρακτική άσκηση πρέπει να υποβάλλει Αίτηση και να διαβάσει προσεκτικά τον Εσωτερικό Κανονισμό.

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει την ακαδημαϊκή ευθύνη μόνο μέχρι την επιλογή των φοιτητών, την υπόλοιπη  διαδικασία στην συνέχεια την αναλαμβάνει το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ   (ΓΡΑ.ΠΑ.Σ.)

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου

Δρ Χαρούλα Ντελοπούλου,

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό,

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

 

Δείτε την Προκήρυξη για την Πρακτική Άσκηση του 2020

Αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών για πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων.

 Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης