ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Περισσότερα »

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα »

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Περισσότερα »


 

Μπορείτε να δείτε τις Εταιρείες με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης από το 2013 - 2020 εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ σε μορφή power point μια ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της Πρακτικής Άσκησης για την πενταετία 2015 -2020.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

 Διαβάστε τον ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές,

Η Πρακτική Άσκηση είναι μια ευκαιρία που δίνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες στο πλαίσιο των σπουδών τους, σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο, για την εφαρμογή ακαδημαϊκών γνώσεων σε περιβάλλον εργασίας δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, είτε με επιχορήγηση από χρηματοδότηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε με χρηματοδότηση από τους Φορείς Υποδοχής Επιχειρήσεις.

Στόχος είναι η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται προσπάθεια δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα προωθώντας την ουσιαστικότερη αφομοίωση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής γνώσης, την εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και την ομαλότερη μετάβαση των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών από τον ακαδημαϊκό χώρο στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στη παρούσα φάση είναι δυνατή η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ΜΟΝΟ με επιχορήγηση προγράμματος ΕΣΠΑ.

Δεν υπάρχει προς το παρόν δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο.

Η «Πρακτική Άσκηση σε Προπτυχιακό Επίπεδο» Φοιτητών/τριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα ελεύθερης επιλογής σε προπτυχιακό Επίπεδο, δεν προσμετράται στην συνολική βαθμολογία, έχει εφτά (7) πιστωτικές μονάδες και αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και στον Οδηγό Σπουδών και εμφανίζεται στο παράρτημα διπλώματος.   

Για να εκπονήσει κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια πρακτική άσκηση πρέπει να υποβάλλει ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  και να διαβάσει προσεκτικά τον  Νέο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης - Νοέμβριος 2022.

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει την ακαδημαϊκή ευθύνη μόνο μέχρι την επιλογή των φοιτητών, την υπόλοιπη  διαδικασία στην συνέχεια την αναλαμβάνει το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του ΕΚΠΑ  (ΓΡΑ.ΠΑ.Σ.)

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου, Συντονιστής  Ακαδημαϊκός Επόπτης

Επίκουρη Καθηγήτρια, Σιάχου Ευαγγελία.