Αρχική σελίδα » Χρήσιμα Έγγραφα » ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να εκπονήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ και όσοι ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας,

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  πρώτα να μελετήσουν τον "ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

 Μπορείτε να δείτε παρακάτω τα  ΑΡΘΡΑ του  Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακού Επιπέδου:

Άρθρο 1 - ΌΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Άρθρο 2 - ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 3 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του ΕΚΠΑ (ΓΡΑ.Π.ΑΣ.)

Άρθρο 4 - Ασφαλιστικές Καλύψεις

Άρθρο 5 - Τήρηση στατιστικών στοιχείων

Άρθρο 6 - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ως ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Άρθρο 7 - Ορισμός ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ ανά ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ

Άρθρο 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Άρθρο 9 - Ορισμός ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο10- Ορισμός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ -        ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ (EY-ΣΑΕ)

Άρθρο 11 - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ με Χρηματοδότηση από τον Φορέα/Επιχείρηση

Άρθρο 12 - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ με Χρηματοδότηση ΜΕΣΩ προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Άρθρο 13 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΩΡΑΡΙΟ Πρακτικής Άσκησης

Άρθρο 14 - Ο/η φοιτητής/τρια δύναται να συμμετέχει σε Πρακτική Άσκηση μόνο μία φορά

με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Άρθρο 15 - Αίτηση Ανακήρυξης Πτυχιούχου

Άρθρο 16 - Φοιτητές ΑμεΑ

Άρθρο 17- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Άρθρο 18 - Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

Άρθρο 19 - Αναλυτική Περιγραφή της Διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης

Άρθρο 20 - Σε ποια ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ακολουθείται η παρούσα διαδικασία

Άρθρο 21 - Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση σε προπτυχιακό  επίπεδο

Άρθρο 22 - Βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής βάσει της επίδοσης του/της φοιτητή/τριας και των δεξιοτήτων

Άρθρο 23 - Προκήρυξη-Έγγραφα κατά την υποβολή της αίτησης

Άρθρο 24 - Δικαιολογητικά ΕΝΑΡΞΗΣ/ΛΗΞΗΣ των φοιτητών/τριών όταν η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Άρθρο 25 - Υποχρεώσεις Ασκούμενων Φοιτητών/τριών

Άρθρο 26 - Δικαιώματα Ασκούμενων Φοιτητών/τριών

Άρθρο 27 - Υποχρεώσεις Φορέων Απασχόλησης/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 28 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Πρακτικής Άσκησης