Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ                 

του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                       

καθημερινά 10.00 - 13.00 στο τηλέφωνο 210 3689441        

καθημερινά μπορείτε να αποστέλlετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση praktiki-foitites@econ.uoa.gr  

Ώρες Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στο Γρυπάρειο Μέγαρο (406) γραφείο

Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-13.00

Για να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω  email για το μάθημα         

πρέπει να γραφτείτε στην  Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

ECLASS:https://eclass.uoa.gr/courses/ECON372/        

 Δικτυακός τόπος Πρακτικής Άσκησης  http://www.praktiki.econ.uoa.gr/       

 

Διοικητική Υποστήριξη του Μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής “Πρακτική Άσκηση” του προπτυχιακού       προγράμματος Σπουδών,            
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, γρ. 406, 4ος όροφος,         
Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, Αθήνα